מדריך להקצאת קודים דיגיטליים ל"עברית" באופן עצמאי באתר מערכת הספריות הרצליה:

מדריך להקצאת קודים דיגיטליים לעברית באתר מערכת הספריות הרצליה_נגיש.pdf