החל מיום ב', אחד במאי 2023, ספריית נווה ישראל תסגר, עקב המעבר למתנ''ס החדש.

עד לפתיחת הספרייה החדשה, ניתן יהיה לשאול ספרים בסניף הספרייה הראשית או בסניף יד התשעה.

בברכה,

מערכת הספריות הרצליה