מערכת הספריות הרצליה
לוגו הרצליה

בספרו יולנדה, חוזר משה סקאל לילדותו ולזכרונות משפחתו. יולנדה היא סבתו שהגיעה לארץ מקהיר אל לא הצליחה להתערות בה. היא יצרה יחסים קרובים ומיוחדים עם נכדה, יחסים שהשפיעו מאד על מהלך חייו. יולנדה היא גם דמות דמיונית בספרו החשאי של סבו. בשפה נפלאה נע הסיפור בין הזמנים והקריאה מרגשת.

יד אחות נאוה מקמל עתיר רחל המשוררת, וחמש הגיבורות בסיפור, חיות חיי סבל ומכאוב. הגאולה , אהבה שלה הן מצפות אינה מגיעה. אכזבות מלוות אותן כמו את רחל, המשוררת, שיד ענקים, זדונה ובוטחת היא זו המכתיבה להן את גורלן. אין נחמה ואין גאולה בסיפורן. אך יש הרבה חמלה, בדידות מקיפה את רחל ואת גיבורות סיפקה… קרא עוד… יד אחות