דלג לתוכן עמוד ניווט למפת אתר

ספריות בתי ספר

מנהלת אחראית: דליה וודניק
טלפון: 09-9570003
שלוחה 111

דואר אלקטרוני: itonut@herzliya-lib.org

בכל בתי-הספר בעיר פועלות ספריות המופעלות על-ידי צוות מקצועי, המקבלות באופן שוטף תמיכה והדרכה מקצועית ממערכת הספריות והמורים באתו בית ספר.

צוות הספרנים מסייע לתלמידים ולמורים למצוא חומר לימודי, ומדריך את התלמידים בכתיבת עבודות.
בכל הספריות מצויים ספרי קריאה וספרי עיון, הספריות מכוונות לתת מענה לצרכים הייחודיים של התלמידים והמורים באותו בית-ספר.

כל הספריות ממוחשבות ומקושרות לאינטרנט.
בבתי-הספר היסודיים מהווים שיעורי הספרייה חלק מתכנית הלימודים, והשאלת הספרים לתלמידים נעשית במסגרת כיתתית.

בבית-הספר העל-יסודיים מקבלים התלמידים הדרכה בהכרת הספרייה ובשימוש במאגרי מידע ממוחשבים, ומתקיימים שיעורי מידענות.

  • רחוב השמן 6

  • חיסול ממוקד למאחרים