דלג לתוכן עמוד ניווט למפת אתר

לקהל הקוראים,

לוח שעות פתיחת הספרייה בחגי תשרי תשפ”ג:

ספריה עירונית ראשית
ערב ראש השנה25 בספטמבר, יום א’הספרייה סגורה
ראש השנה26-27 בספטמבר, ימים ב’, ג’הספרייה סגורה
ערב יום כיפור4 באוקטובר, יום ג’הספרייה סגורה
יום כיפור5 באוקטובר, יום ד’הספרייה סגורה
ערב סוכות9 באוקטובר, יום א’הספרייה סגורה
סוכות10 באוקטובר, יום ב’הספרייה סגורה
חוה”מ סוכות11- 12 באוקטובר, ימים ג’,ד’הספרייה תהיה פתוחה בשעות 09:00- 12:30
חוה”מ סוכות13- 14 באוקטובר, ימים ה’, ו’הספרייה סגורה
הושענה רבה16 באוקטובר, יום א’הספרייה סגורה
שמחת תורה17 באוקטובר, יום ב’הספרייה סגורה
הספרייה הראשית תשוב לפעילות סדירה ב-18 באוקטובר, יום ג’, בשעה 09:30
ספריית הרצליה ב’
חוה”מ סוכות12 באוקטובר, יום ד’הספרייה תהיה פתוחה בשעות 09:00- 12:00
חוה”מ סוכות14 באוקטובר, יום ו’הספרייה תהיה פתוחה בשעות 09:00- 12:00
ספריית נווה ישראל
חוה”מ סוכות11- 13 באוקטובר ימים ג’-ה’הספרייה פתוחה בשעות 13:00- 18:00
ספריית יד התשעה
סוכות וחוה”מ9- 17 באוקטוברהספרייה סגורה
ספריית נוף ים
סוכות וחוה”מ9- 17 באוקטוברהספרייה סגורה