האם ניתך להזמין דרך העירייה לחצן מצוקה לקשישים? מה העלות?